Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – Markası olan Katkı Dünyası’nın www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gemici Gıda Tic. Ltd. Şti (Bundan böyle “Katkı Dünyası” olarak anılacaktır.)

1.2 – www.katkidunyasi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Katkı Dünyası’nın sahip olduğu e-ticaret internet sitesi www.katkidunyasi.com’dan üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinin üyesi olmak için kayıt formumuzu doldurmanız ve Katkı Dünyası Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Üye, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak internet sitesi ile herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Katkı Dünyası Üyelik Sözleşmesi’ne uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

MADDE 4 – HİZMETLERİN TANIMI

Katkı Dünyası sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

MADDE 5 – KATKI DÜNYASI ÜYELİK SİSTEMİ

5.1 – Üye’nin belirlediği “şifre” sadece üye tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen  üye’nin sorumluluğundadır. Katkı Dünyası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

5.2 – Katkı Dünyası, üyelik işlemi esnasında “Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda; üye’nin kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonuna bilgilendirme kısa mesajları gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.  Üyenin, dilediği zaman e-posta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri almaktan vazgeçme veya yeniden başlatma hakkı bulunmaktadır. "Hesabım” bölümünde "Kişisel Bilgilerim”kısmından “Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum” seçeneğini seçebilir veya iptal edebilir.

MADDE 6 – ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 – Üyewww.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Katkı Dünyası’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.2 – Katkı Dünyası, www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesi yazılım ve tasarımının mülkiyetine sahiptir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye veya 3.şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başka şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

6.3 – Üye, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4 – Üye, e-posta adresi olarak kullanılabilecek adresleri genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını kabul ve taahhüt eder.

6.5 – Üye, kurallara aykırı davrandığı takdirde Katkı Dünyası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üye’nin üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.6 – Üyewww.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesi üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ve/veya hesaba havale yoluyla yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, üye alışveriş yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu aksi taktirde doğacak maddi, manevi ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 – KATKI DÜNYASI’NA VERİLEN YETKİLER

7.1 – Katkı Dünyasıwww.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinde; satışa sunulan ürünlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.

7.2 – Katkı Dünyası herhangi bir zamanda www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Katkı Dünyası’nın Üye’lerin veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7.3 – Katkı Dünyası, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

7.4 – Katkı Dünyası kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

7.5 – Katkı Dünyası'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Katkı Dünyası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Katkı Dünyası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

7.6. – www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki bilgiler, görseller ve bağlantılar bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler hiçbir şekilde bir hastalığı teşhis, tedavi ya da engelleme amacı içermez. Ürünlerin kullanımından doğabilecek riskler ve kullanım önerileri yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilebilir. Katkı Dünyası,www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki bilgi, görsel ve bağlantıların yanlış değerlendirilmesinden ve ürünün amacı dışında kullanmasından doğan zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1 – Katkı Dünyası, www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesi üzerinden üye’lerin ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır. Bu kişisel bilgiler;  kişi adı – soyadı, e-posta adresi, cinsiyeti, telefon numarası, doğum tarihi ve adresi gibi üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

8.2 – Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8.3 – Ödeme adımında istenen kredi kartı bilgileriniz direkt olarak bankaya iletilmekte; tüm işlemler müşteri ve banka arasında gerçekleşmektedir. Bu bilgiler hiçbir şekilde site tarafından görüntülenememekte ve kaydedilmemektedir.

MADDE 9 – ÜCRETLENDİRME

Katkidünyasi.com tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TÜRK LİRASI (TL) olarak ifade edilmiş olup, fiyatlara KDV dahildir.

MADDE 10 – VERGİLENDİRME

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Katkı Dünyası şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

MADDE 11 – KATKI DÜNYASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Katkı Dünyası defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Katkı Dünyası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

MADDE 13 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Katkı Dünyası Üyelik Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

Katkı Dünyası Üyelik sözleşmesi, üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiğini gösterir. İşbu Sözleşme üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

MADDE 15 – FESİH

Katkı Dünyası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Katkı Dünyası, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye'ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (E-posta vs.) Üye'ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

Güvenli AlışverişGüvenli AlışverişGüvenli AlışverişGüvenli AlışverişGüvenli Alışveriş