Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu maddeleri aşağıda belirtilen sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI

ÜNVAN: Gemici Gıda Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
ADRES: Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 8.Yol Galaksi İş Merkezi No:75/164 PK:34015 Zeytinburnu/İstanbul
TELEFON: +90 212 510 75 25
FAKS: +90 212 510 75 25
E-POSTA: bilgi@katkidunyasi.com

1.2 ALICI

ADI SOYADI: (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)
TELEFON: 
E-POSTA:

Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme türü, kargo bilgileri, teslimat bilgileri ve fatura bilgileri aşağıdaki gibidir;

TARİH: 

ÜRÜN ADI:VARYANT  - ADET - SATIŞ BEDELİ BİRİM FİYAT (KDV DAHİL)

ÜRÜN TOPLAM TUTAR :  TL
KARGO TUTARI :  TL
KAPIDA ÖDEME TUTARI :  TL
TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL) :  TL
ÖDEME TÜRÜ:  
KARGO FİRMASI
TESLİMAT BİLGİLERİ
FATURA BİLGİLERİ

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak aksi müşteriye bildirilmediği sürece 1 – 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir ve kargo şirketinin hizmet süresi içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek koşulu ile en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – ALICI’nın adresi Kargo firmasının teslimat yapabildiği bölge içerisindeyse ürünler ALICI’nın kapısına kadar teslim edilmektedir. Bazı köy veya yerleşim alanlarına uzak noktalarda, kargo firmaları en yakın şubesine kadar teslimat yapabilmektedir. Kargo firmasının dağıtım alanı dışında kalan bölgelere ürün teslimatı yapılamaması halinde SATICIsorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmekten kaçınması halinde SATICI sorumlu tutulamaz. Bu tür durumlardan ortaya çıkan maddi külfetten ALICI sorumludur. Ödemesi yapılması gereken (Kapıda Ödeme yöntemi ile gönderisi yapılan) siparişlerde ödemenin yapılmaması sonucu kargonun SATICI’ya geri dönmesi durumunda da oluşacak maddi külfetten yine ALICI sorumludur.

4.5 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

4.6 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bankaların Eft ve Havale işlemleri sırasında aldıkları işlem ücretleri SATICI’nın sorumluluğu dışındadır. Eft ve Havale ödemelerinde ödeme dekontlarının bilgi@katkidunyasi.com e-posta adresine gönderilmesi ALICI sorumluluğundadır. Sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi veya ödemenin alternatif bir yöntemle yapılması zorunludur. Bu takdirde nakliye ve para transferi giderleri ALICI’ya aittir.

4.8 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya derhal  bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.9 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerde veya garanti kapsamında olmayıp da arızalı veya bozuk halde teslim edilen ürünlerde, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. Taşıma esnasında oluşan hasarların kargonun teslim alınması esnasında kargo şirketi personeline zabıt tutturarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

4.10 – ALICI siparişi tamamlayarak www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesinin ana sayfasında ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin 4.10 numaralı Genel Hükümler maddesinde (aşağıda) bulunan uyarı, kimyasal uyarısı ve alerjen uyarısı metinlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

Uyarı:  www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki bilgiler, görseller ve bağlantılar bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler hiçbir şekilde bir hastalığı teşhis, tedavi ya da engelleme amacı içermez. Ürünlerin kullanımından doğabilecek riskler ve kullanım önerileri yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilebilir. Gemici Gıda Tic. Ltd. Şti.www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki bilgi, görsel ve bağlantıların yanlış değerlendirilmesinden ve ürünün amacı dışında kullanmasından doğan zararlardan sorumlu değildir. 

Kimyasal Uyarısı: www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki kimyasal ürünleri; el, yüz ve gözünüze temas ettirmeyiniz ve direk solumayınız. Kimyasalların kullanımında; asit ve kimyasallara dayanıklı eldiven, göz çevresini kapatacak şekilde koruyucu gözlük, solunuma karşı gerekli filitlere sahip maske ve geçirgenliği olmayan tulum ve ayakkabılar giyiniz. Gemici Gıda Tic. Ltd. Şti.www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki kimyasal ürünlerin; dikkat etmemenizden kaynaklanan maddi zarar ve ziyanlarınızdan, kaza ve sağlık sorunlarınızdan sorumlu değildir.

Alerjen Uyarısı: www.katkidunyasi.com alan adlı e-ticaret internet sitesindeki ürünlerimiz gluten içeren tahıllar, sert kabuklu meyveler, hardal ve susam üretimi yapılan hatta üretilmiştir.

4.11 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından çevrimiçi şekilde onaylandıktan veya imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 – ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde yasal cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya “İade formu” ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde; ambalajı / paketi / bantı / mühürü gibi koruyucu unsuları yırtılmamış, açılmamış, kullanılmamış ve tekrar satılamayacak derecede tahrip edilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde; 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

5.2 – Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Gıda ürünleri, gıda katkı maddeleri, bitkisel ürünler, bitkisel yağlar ve kozmetik ürünler için cayma hakkının kullanılması; ürünün ambalajı / paketi / bantı / mühürü gibi koruyucu unsuları yırtılmamış, açılmamış, kullanılmamış ve tekrar satılamayacak derecede tahrip edilmemiş şartına bağlıdır.

5.3 – ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

5.4 – Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir.  Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

5.5 - ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa; Banka, ALICI'ya geri ödemesini aynı taksit sayısı ile yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün satışının iptalini bildirdikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak ALICI hesabına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları; eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya satış iptalini bildiriminden sonra, ödeme Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

5.6 – Eft ve Havale ödeme seçeneklerinde iade; ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (Hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Eft ya da Havale şeklinde yapılacaktır.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

SATICI : Gemici Gıda Tic. Ltd. Şti
ALICI : 
TARİH :

Güvenli AlışverişGüvenli AlışverişGüvenli AlışverişGüvenli AlışverişGüvenli Alışveriş